2. Administrativa

Stanovíme reálnou prodejní cenu.

Cena je jedním ze základních faktorů úspěšného obchodu. Špatné nacenění může prodej nejen prodloužit, ale i úplně zhatit. Ani sebelepší prezentace a inzerce nedokáže prodat nemovitost s nereálnou tržní cenou.

Naším cílem bude vyvolat zájem mezi kupujícími, představit jim nemovitost v co nejlepším světle a prodat nejlepší nabídce. Proto se o ceně budeme hodně diskutovat.

Podepíšeme zprostředkovatelskou smlouvu

Podepsáním zprostředkovatelské smlouvy si stanovíme vzájemné závazky tak, aby vedly k jasnému a přehlednému způsobu spolupráce. Zde si upřesníme i formu komunikace.

U podpisu zprostředkovatelské smlouvy a kupní smlouvy jste jako majitelé nemovitosti nezastupitelní. Toto budete muset udělat osobně. Zbytek bude již na mě.

Návštěva nemovitosti

Navštívíme prodávanou nemovitost, domluvíme se, zda jsou potřeba nějaké úpravy a zkontrolujeme zápisy na katastru.  Pokud nemáte, nechám vyhotovovit PENB (průkaz energetické náročnosti budov – nařízení EU).

administrativa

3. Příprava na prodej